AVBETALNING

Inköpsmånad
I den räntefria perioden beräknas
inköpsmånad som en månad, oavsett vilket
datum under månaden köpet sker. Om du
exempelvis handlar en vara den 20:e januari, är
de kvarvarande 11 dagarna den räntefria
periodens första månad.
Under den resterande räntefria
perioden

Varje månad får du ett kontoutdrag som visar ditt
saldo, men du behöver inte göra någon
betalning. Den sista månaden i din räntefria
period kommer du att på kontoutdraget aviseras
ett lägsta belopp att betala och en aviavgift.

Belopp att betala beräknas på den återstående skulden och kommer därför att förändras under återbetalningstiden. Det innebär sjunkande månadsbetalningar.

Representativt exempel:
Kreditbelopp: 10 000 kr
Årsränta: 19,95 %
Aviavgift: 30 kr
Avbetalning: Återbetalt under 12 månader
Effektiv ränta: 29,54 %
Genomsnittlig månadsbetalning: 956 kr
Totala beloppet att betala: 11 473kr
Räntekostnad per dag: ca 5,5 kr       
Det totala Beloppet

Det totala beloppet som ska betalas är summan av det
utnyttjade kreditbeloppet och Kontohavarens samlade
kreditkostnader. Effektiva räntan är Kontohavarens
samlade kreditkostnader uttryckt i en årlig räntesats.
Räntekostnad per dag gäller vid utnyttjande av ångerrätten, se § 28.

 

För Fullständigt avtal ta kontakt med oss på 044 – 10 08 25

X